Croquisskolen

2019 var 100-året for, at Kunstnernes Statsunderstøttede Croquisskole blev en del af Finansloven.